- Velferden kommer ikke av seg selv

Bystyrerepresentant i Bergen Lubna Jaffery talte på landsmøtets første dag.

- Vi tilhører en generasjon som blir båret på skuldrene av de som gikk foran, de som ville skape et likeverdig samfunn som tok vare på alle, sa Jaffery.

På landsmøtet skal Arbeiderpartiet vedta programmet for 2017-2021. Jaffery mener valget i år kan være avgjørende for velferdsstatens fremtid.   

- Selv er jeg datteren til en far som ble alvorlig syk og måtte ha hjelp av helsevesenet da jeg var 19 år. Han sa til meg: "Det vakreste med Norge Lubna, er ikke fjordene og fjellene, det er skatten du betaler, og som du forhåpentligvis aldri ser noe til hvis ikke du blir så syk som meg."

Mange av de universelle velferdsordningene som fellesskapet har skapt er nå truet av Høyre og Frp. Derfor trenger vi en ny regjering som vil gi velferd til alle, ikke bare dem som kan betale for seg.

- Vi har et ansvar og det skylder vi de som gikk foran oss og de som kommer etter!