Vedtak på Årsmøtet til Hordaland Arbeideparti 2017

Politiske uttalelser vedtatt på år 19. mars 2017