Årsmøte 2016. Uttalelser

Arbeid til alle blir partiets viktigste sak frem mot valget i 2017.

original_1478641271_3210697

Årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti var i helgen preget av at Vestlandet opplever den høyeste arbeidsledigheten på over 20 år. Svært mange av de 136 innkomne forslagene handlet om arbeid og ny vekst i industrien.

- Arbeid til alle blir partiets viktigste sak i valgkampen før stortingsvalget i 2017. Regjeringen har glemt Vestlandet, sier gjenvalgt fylkesleder Hans-Erik Ringkjøb. 

- Erna Solberg, som ikke bare er statsminister, men også hordalending, burde tatt utfordringene mer på alvor, sa nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, fra talerstolen. 

Både årsmøtets industriutalelse og industriutvalgets forslag til strategi inneholder en rekke forslag til tiltak, herunder utvidet permitteringsperiode til 52 uker og økt vedlikehold på norsk sokkel. 

Stort engasjement for flyktninger 

Hordaland Ap vedtok også en uttalelse om flyktninger og integrering som signaliserer et ønske om justering av Arbeiderpartiets politikk.

Fylkespartiet ønsker blant annet at barnets beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn i saker med lengeværende asylbarn. Partiet mener også at Norge må følge FNs høykomissær sine anbefalinger og at Dublin-avtalen bør erstattes med en ny avtale som møter dagens utfordringer.

Partiet vil også jobbe for et nasjonalt lovverk som gir alle asylbarn lik rett til videregående opplæring uavhengig av hvilket fylke de er bosatt i.

Vil ha Fornybar AS til Bergen 

Årsmøtet vedtok etter forslag fra byrådsleder Harald Schjelderup at det nye statlige investeringsfondet for grønn teknologi, Fornybar AS, bør legges til Bergen.

- Det er Bergen som har miljøet og kompetansen som skal til for å gjøre det grønne investeringsfondet til en suksess, sier Schjelderup.  

Uttalelser finner du her