Harry Herstad er død

Det er med stor sorg at Hordaland Arbeiderparti har motteke bodskapen om at ordførar på Stord, Harry Herstad, er død. Harry Herstad døydde etter kort tids sjukeleie og me uttrykkjer vår djupaste medkjensle til familien. Harry Herstad sin bortgang er eit stort tap for Stord og heile Hordaland. Vi har mista ein av våre fremste folkevalde og vi har mista ein god partiven.

Harry