Nominasjon til stortingsvalet

Frist for innsending av forslag til kandidatar var 15. september. Nominasjonskomiteens fyrste listeforslag vert sendt ut på høyring 29. september.

Nominasjonsprosess

• 15. september Frist for innsending av forslag. Partilaga må foreslå gjennom sitt kommuneparti. Vedlagt er ei oversikt over innkomne forslag.

• 29. september Nominasjonskomiteens fyrste listeforslag vert sendt ut på høyring. Forslaget er satt opp i rangert rekkefølgje og vert sendt ut til kommunepartia og AUF i Hordaland.

• 13. oktober Svarfrist for kommunepartia og AUF i Hordaland.

• 1. november Nominasjonskomiteens andre og endelege listeforslag (21 namn rangert) sendes ut til kommunepartia

• 18. november Frist for val av utsendingar til nominasjonsmøte

• 26. november Nominasjonsmøte

Spørsmål kan rettast til leiar av nominasjonskomiteens, Kristin Handeland.

Tlf. 906 69 831