Redder bokbåten i nytt fylkesbudsjett

Torsdag 19. november legger Arbeiderpartiet frem forslag til nytt budsjett for Hordaland Fylkeskommune sammen med KrF, Sp og SV. Budsjettet er nøkternt, men viser en tydelig retning.

original_1478641244_7251217

Torsdag 19. november blir en historisk dag. For første gang på 12 år fremmer Arbeiderpartiet forslag til nytt fylkesbudsjett med flertall i ryggen. De fire partiene har arbeidet godt sammen, og har blitt enige om en ny retning for Hordaland.


Bokbåten Epos

Bokbåten Epos ble foreslått nedlagt i fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett. Samarbeidspartiene legger inn igjen hele summen og viderefører tilbudet. To ganger i året besøker Epos  både øyer ytterst i havgapet og bygder inne i fjordene. På hvert stopp er det en kontaktperson som tar i land mellom 200 og 400 bøker. Bokbåten representerer et viktig kulturtilbud for barn, unge og folk i distriktet for øvrig som de fire samarbeidspartiene verdsetter.

Mer og bedre kollektivtrafikk

Samarbeidspartiene er enige om å bremse vektsten i prisene på kollektivreiser. Fylkesrådmannen har foreslått en økning i billettprisene på 4,5 %. Samarbeidspartiene bruker 20 millioner på å ikke øke prisene ut over prisveksten i samfunnet på 2,5 %. I tillegg legger vi inn 12 millioner for å sikre at folk som reiser med tog fra Arna stasjon til Bergen sentrum nå blir en del av skyss sitt takstsystem. Samtidig legger partiene inn 100 nye bussavganger pr dag i 2016.

Videregående skole

Også innen videregående opplæring tar de fire partiene grep. Her setter vi av 5 millioner til psykologer på de videregående skolene. 20 % av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske lidelser. De fire partiene vil ansete psykologer på skolene for å prøve å få bukt med frafallet, som i Hordaland er på over 30 %. Videre foreslår de fire partiene at det i løpet av 2016 skal lages nytt inntakssystem og en ny finansieringsordning av de videregående skolene.Hele budsjettet kan lastes ned under: