Vedtak på representantskapsmøte i Hordaland Arbeiderparti

Hordaland Arbeiderparti har 4. november vedtatt ein uttale om at vil ha ein ny flyktning-og asylpolitikk og ein uttale om at vi vil ha ein sterk Vestlandsregion. Vedtaka på representantskapet er vedlagt. For kommentarer , ta kontakt med leiar Hans-Erik Ringkjøb