Vil du bli aktiv i Arbeiderpartiet?

Kurs for medlemmer som vil engasjere seg i partiet

Hordaland Arbeiderparti arrangerer kurs for medlemmer som ønsker å bli aktiv. Med disse kursene ønsker vi å motivere og skolere nye og gamle medlemmer til å engasjere seg mer i partiet.

Mandag 9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Vi trenger motiverte og engasjerte medlemmer som både ønsker å bidra i valgkampen og vil stille seg til disposisjon i kommune- eller fylkespolitikken. Invitasjon med program og link til påmelding er vedlagt. Vel møtt!