Om Hordaland Arbeiderparti

Hordaland Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Anders Kambo Tangerås

  akt@arbeiderpartiet.no 900 37 864
 • Stig Morten Frøiland

  smf@arbeiderpartiet.no 953 35 309

  Foto: Åsane Tidende

 • Geir Steinar Dale

  geir.dale@bkkfiber.no
 • Lene Susann Pilskog

  2.kandidat LENE PILSKOG Personalia: 36 år, rådgivar ved Høgskulen Stord/Haugesund, gift og har 2 barn på 2 og 5 år. Er oppteken av : - at Sunnhordland fortsatt skal vere ein av dei leiande verdiskapingsregionane i landet. - at Stord AP skal vere ein aktiv støttespelar til eksisterande næringar, høgskulen, sjukehuset og andre offentlege institusjonar og tenesteytarar. - at Stord AP skal styrka kommunen sitt engasjement innan næringsutvikling. Det blir i komande periode viktig å legge ein plan for satsing på Stord og Sunnhordland som heimstad for kompetanseverksemder. - at kommunen skal vere ein god og attraktiv arbeidsgjevar. Gjennom samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar, og satsing på kompetanse og gode arbeidsmiljø, vil Stord AP sikre innbyggjarane gode tenester. - at ei prioritert oppgåve blir å styrke vedlikehald og oppgradering av kommunale bygg

 • Leonora Standal Hjelle

 • Marianne Sandahl Bjorøy

  marianne.bjoroy@gmail.com 414 49 370
 • Marte Mjøs Persen

  mmpersen@gmail.com
 • Marte Mjøs Persen

  mmpersen@gmail.com
 • Olav-Magnus Hammer

 • Stein Ove Lien