Representant

Gro Berge

Åsane -
Utval for kultur, idrett og regional utvikling (vara)